RETON, spol. s r.o.

CZECH republic

Kvalita je náš cíl.

OBRAZOVKY

Renovované obrazovky

RENOVACE obrazovek byly UKONČENY na jaře 2009 !!!
Níže uvedené informace slouží pouze pro informaci nadšencům a zájemcům o historii výroby elektronických komponentů.

Informace o procesu renovace obrazovek

Obecné informace :


Naše společnost prováděla renovace obrazovek monochromatických i barevných od počátku své existence v roce 1991 až do ukončení provozu renovací 31.3.2009.
Technologickým procesem výměny elektrooptických systémů obrazovek bylo opraveno na 311.000 kusů obrazovek naprosté většiny evropských a asijských výrobců obrazovek, které byly použity v televizorech značek COLOR ORAVA, TESLA, RUBÍN, MÁNES, BROŽÍK, SELENA, ELEKTRONIKA, PHILIPS, GRUNDIG, PANASONIC, GOLDSTAR, SAMSUNG, HITACHI, JVC, NEC, DEAWOO, FUNAI, SHARP, SANYO, KAMACROWN, CHANGHONG, SCHANGAI, a mnoha dalších.

Technologie :

 • První operací je odstranění opotřebeného elektrooptického systému.

Obr. 1, Obr. 2

 • Úprava nového elektrooptického systému. (obr.1).
 • Nátav nového hrdla na parabolu baňky obrazovky (obr.2).
 • Vytvoření grafitového spoje.

Obr. 3, Obr. 4

 • Zatavení nového elektrooptického systému (obr.3).
 • Vyčerpání vzduchu z baňky obrazovky v pětihodinovém cyklu vířivé atmosféry pece,  při teplotě skla dosahující 345oC, na stupeň vakua lepší než 10-6 Torr (obr.4).
 • Odpaření getru a S-kroužku.

Obr. 5, Obr. 6

 • Formování a zahoření katod elektrooptického systému (obr.5).
 • Vysokonapěťová stabilizace při 55 kV z pulzního zdroje.
 • Opětovné přehořením katod elektrooptického systému.
 • Stabilizace režimu funkce při provozních podmínkách (obr.6).

Obr. 7, Obr. 8

 • Kusová kontrola 38 základních parametrů včetně vizuální kontroly zpracování povrchu katod elektrooptických systémů speciálním elektronickým režimem (obr.7).
 • Seřízení vychylovací cívky a magnetů čistoty barev a konvergencí, finální kontrola (obr.8).

Obr. 9, Obr. 10

 • Kusová výstupní kontrola každé obrazovky před expedicí (obr.9).
 • Ověření dlouhodobé stability parametrů a bezpečnosti obrazovek je prováděno periodickými kontrolními zkouškami.

Životnost renovovaných obrazovek :

Životnostní zkoušky zpracovaných obrazovek zadává naše společnost RETON k nezávislému posouzení do zkušebny společnosti TCT a.s. Rožnov p. Rad. Zkoušky jsou prováděny podle kontrolního předpisu japonské společnosti TOSHIBA, na základě jejíž licence jsou vyráběny elektrooptické systémy, které používáme ve většině zpracovávaných obrazovek. Provozní podmínky zkoušených obrazovek jsou nastaveny na vyšší hodnoty než jsou standardně použity v televizorech. Zkouška je prováděna po dobu 3.000 hodin, což podle předpisu odpovídá 7.000 hodinám provozu v televizoru.

Technická data zkoušky:

 • provozní podmínky - žhavicí napětí Uf= 7V, anodové napětí Ua= 27,5kV, katodový proud trysky R= 450µA, katodový proud trysky G= 450 µA, katodový proud trysky B= 300µA
 • režim zkoušky - přerušovaný 2 hod. 45 min. zapnuto / 15 min. vypnuto
 • zkušební signál - barevné pruhy

Výsledky zkoušek - všechny obrazovky jsou zkušebnou zařazovány z hlediska poklesu katodových proudů a závěrných napětí do kategorie "A" a soubory jsou hodnoceny jako výtečné bez mimořádných změn ostatních měřených parametrů. Po ukončení životnostní zkoušky se sníží počáteční hodnota katodových proudů v rozmezí od 8 do 13 % a rozdíl závěrných napětí nepřesáhne 1,3 V.

Životnostní test

Spolehlivost zpracovaných obrazovek.
Námi zpracované obrazovky jsou také zkoušeny společností TCT a.s. Rožnov p. Rad. na jejich bezpečnost podle ČSN EN 60065 (IEC65:1985) - odolnost obrazovek proti implozi při klimatickém namáhání i bez něj.
Zkouška antiimplozní ochrany obrazovky po klimatickém namáhání spočívá v narušení povrchu skla diamantem a prudkému ochlazení tohoto místa tekutým dusíkem. Zkouška antiimplozní ochrany obrazovky bez klimatického namáhání spočívá ve spuštění kovové koule na ocelovém lanku při dodržení přesně definovaných vzdáleností na povrch projekční plochy obrazovky (stínítka).
Při obou těchto zkouškách se hodnotí zda nedojde během zkoušky k implozi obrazovky s výhozem střepů.
Zkoušky kvality antiimplozní ochrany jsou u námi zpracovaných obrazovek hodnoceny zkušebnou jako vyhovující a výsledky plně splňují přísná kritéria normy ČSN EN 60065.

Typy zpracovaných obrazovek :


Naše společnost prováděla renovace obrazovek monochromatických i barevných od počátku své existence v roce 1991 až do ukončení provozu renovací 31.3.2009.
 
V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ NEMÁME NÍŽE UVEDENÉ TYPY OBRAZOVEK SKLADEM !!!!
Seznam obrazovek na skladě je uveden zde Televizní obrazovky
 
Technologickým procesem výměny elektrooptických systémů obrazovek bylo opraveno na 311.00 kusů obrazovek naprosté většiny evropských a asijských výrobců obrazovek, které byly použity v televizorech značek COLOR ORAVA, TESLA, RUBÍN, MÁNES, BROŽÍK, SELENA, ELEKTRONIKA, PHILIPS, GRUNDIG, PANASONIC, GOLDSTAR, SAMSUNG, HITACHI, JVC, NEC, DEAWOO, FUNAI, SHARP, SANYO, KAMACROWN, CHANGHONG, SCHANGAI, a mnoha dalších.

I. BAREVNÉ TELEVIZNÍ OBRAZOVKY
(s hrdlem 29,1 mm - standard neck)
Výroba v bývalé SSSR:
51LK2C 61LK5C      
Výráběné v TESLA s.p. a jejich ekvivalenty:
561QQ22 A56-701X 671QQ22 A67-701X  
úhL. 63/59 cm (25") A59TMZ30X01 A59TMZ40X01 A59TMZ40X02 A59TMZ40X04
A59EMZ40X05 A59EMZ43X01 A59EMZ43X05 A59EMZ43X07 A59EMZ43X51
úhL. 70/66 cm (28") A66EMZ43X01 A66EMZ43X07    
Úhlopříčka do 47 cm a standardní stínítko:
A33LPE02X01 A34EFU13X01 A34EFU33X91 A34JDU30X66 A34KCQ12XX
A34KVK02XX 370EGB22 370EFB22 A38KUY02XX A38NCR00X05
420ERB22 420FLB22 420GCB22 42AGA98X A42-425X
A42-426X 470NAB22      
Úhlopříčka 51/48 cm (20") a standardní stínítko:
A48ECR11X10 A48ECR11X16 A48ECR11X31 A48ECR11X60 A48ECR11X64
A48EEV10X01 A48EEV13X01 A48JSK61X A48JSK61X01 A48JRU70X12
A48KCS12XX A48KMX02XX A48KMX12XX A48KMY02XX A48KMY12XX
A48KRD82X A48KRD82X01 A48KRD82X02 A48LPE01X01 A48NCR00X06
A48PCR02X02 A48QAD225X A51-210X A51-231X A51-233X
A51-425X A51-421X A51-433X A51-457X A51-570X
A51-590X 510NAB22 510NHB22 510UDB22 510UFB22
510VAB22 510YUB22 510YWB22 5106B22 5109B22
5130B22 51GGB95X 51GGD95X    
Úhlopříčka 55/51 cm (21") a ostroúhlé, popř. ploché stínítko:
A51EAF00X01 A51EAL00X01 A51EAL30X01 A51EAL55X01 A51EAL155X01
A51EAL165X00 A51EDB10X A51EBV13X01 A51ECN93X01 A51ECQ10X01
A51ECR11X21 A51ECR11X44 A51EER11X16 A51EER11X44 A51ESF83X191
A51JFC61X A51JKY04X A51JSY61X03 A51KAS40X02 A51KPD12XX
A51KQJ63X A51KQJ63X01 A51KQJ63X02 A51KQK63X A51KQQ30X
A51KRE83X A51KRE83X01 A51KSV40X A51KSV43X A51KTQ10X
A51LPE01X01 A51LPE02X01 A51QAE320X67 54GGB98X 54HGB99X

Úhlopříčka 63/59 cm (25") a ostroúhlé, popř. ploché stínítko:
A59EAF00X01 A59EAF10X01 A59EAK00X01 A59EAK00X03 A59EAK01X01
A59EAK01X03 A59EAK71X11 A59EAK71X44 A59EAS10X01 A59EAS13X01
A59EAS13X15 A59ECF00X01 A59ECF10X01 A59ECF25X01 A59ECF50X42
A59ECY13X01 A59ECY13X15 A59EEH42X25 A59EEQ11X90 A59ESF002X11
A59ESF002X43 A59EGD048X30 A59EHJ43X15 A59JJZ30X02 A59JMZ40X02
A59KFS31X03 A59KPR74X02 A59KPR84X01 A59KTB96X01 A59LDB78X01
Úhlopříčka 70/66 cm (28") a ostroúhlé, popř. ploché stínítko:
A66EAF00X01 A66EAF00X03 A66EAF51X01 A66EAK00X01 A66EAK00X02
A66EAF51X01 A66EAK00X01 A66EAK22X21 A66EAK51X01 A66EAK71X11
A66EAK071X11 A66EAK252X11 A66EAK552X11 A66EAS00X01 A66EAS01X01
A66EAS13X01 A66ECF00X01 A66ECF10X05 A66ECF25X01 A66ECF25X05
A66ECF50X12 A66ECF61X71 A66ECY13X01 A66EHJ43X01 A66JMZ30X01
A66PNT16X A66ACT07X      
Úhlopříčka 72/68 cm (29") a ostroúhlé, popř. ploché stínítko:
A68AGD01X A68EAU25X02 A68EAU28X01 A68EAU28X02 A68EGD032X322
A68ESF002X11 A68ESF002X111 A68ESF002X43 A68ESF002X143 A68JUA125X
A68KKN96X01 A68KSA30X A68KVL74X01 A68KZN696X99  
Úhlopříčka 70/66 cm (28"), poměr stran 16:9 - širokoúhlá:
W66ECK... W66EDC... W66ERF... W66ESF... W67EWR...
II. BAREVNÉ TELEVIZNÍ OBRAZOVKY
(s hrdlem 22,5 mm - mini neck)
Úhlopříčka 37/34 cm (14") a standardní stínítko:
A34EAC01X06 A34EAC01X36 A34JLL40X02 A34JLL70X23 A34JLL90X12
A34KFC12XX A34KQV42X A34KQV42X03 37GDA85X 370JMB22
370KRB22 370KSB22 370LHB22    
Úhlopříčka 40/36 cm (15") a standardní stínítko:
A36EAM01X06 A36JAR40X03 A36JSW40X01 A36JUF60X06  
Úhlopříčka 42/38 cm (16") a standardní stínítko:
A38JPA30X A38JLL90X02 420GJB22 420FSB22  
Úhlopříčka 45/41 cm (17") a ploché stínítko:
A41EAM30X01 A41EAM40X01 A41JAR40X02 A41JHP90X  
Úhlopříčka 47/43 cm (18") a standardní stínítko:
470NVB22 470NWB22 470RWB22    
Úhlopříčka 50/46 cm (19") a standardní stínítko:
A46JAR40X01 A46JAR43X01 A46JDL60X A46JDL61X A46JAR43X01

Úhlopříčka 51/48 cm (20") a standardní stínítko:
A48JAN43X A48JAN43X01 A48JAN43X02 A48JAN90X A48JAN90X01
A48JAN90X02 A48JLL40X A48JLL40X01 A48JLL70X02 A48JLL90X
A48JLL90X01 A48JLL90X2 A48JLL90X12 A48JHQ93X 510YXB22

Úhlopříčka 55/51 cm (21") a ostroúhlé, popř. ploché stínítko:
A51AGP90X13 A51EAM31X01 A51EAM31X45 A51JAR43X A51JAR43X01
A51JAR43X13 A51JAR90X A51JAR90X06 A51JAR90X07 A51JAR90X13
A51JAR90X15 A51JAR96X A51JSW40X01 A51JSW90X A51JSW90X01
A51JSW90X08 A51JSW90X10 A51JSWX13 A51JSW90X21 A51JSX61X03
54SX503Y22        

III. ČERNOBÍLÉ TELEVIZNÍ OBRAZOVKY
23LK13B 31LK4B A31-120W 50LK2B A50-120W
61LK1B 61LK2B 61LK4B    
IV. ČERNOBÍLÉ MONOCHROMATICKÉ OBRAZOVKY
12NBY4 S2311PS20N M28-12GP 280QQ44 M31-111
310GNB4 31021U M31-152KC M31-340LA S3411PS25
42PAP4 44AP4L 440ADB4 440CWB4 CE745M..GR
CE792W9U E8207B4 970H1NZLC    
V. BAREVNÉ SPECIÁLNÍ OBRAZOVKY
AT20A9STB22 M23JGD22XX07 M23LCD32X01 E2894B22 E2957B22
E2965B22 M34JEF80X E8274B22 510ACEB22 A63ADG25X
A66PNT16X A68KKN96X01 A68PNT18X